Θερμόμετρα Θερμοσιφώνων


 • Κωδικός: 5300.101

  Θήκη:Πολυπροπηλένιο*
  Τζαμάκι: San
  Επαφή: Κυάθιο Αλουμινίου
  Βάθος: 20 - 30 χιλ.

 • Κωδικός: 5300. 301

  Θήκη:Πολυπροπηλένιο*
  Επαφή: Κυάθιο Αλουμινίου
  Τζαμάκι: San
  Βάθος: 30 - 40 χιλ.
 • Κωδικός: 5300.201

  Θήκη:Πολυπροπηλένιο*
  Τζαμάκι: San
  Επαφή: Κυάθιο Αλουμινίου
  Βάθος: 20 - 30 χιλ.

 • Κωδικός: 5300. 202

  Θήκη:Πολυπροπηλένιο*
  Επαφή:Κυάθιο Αλουμινίου
  Τζαμάκι: San
  Βάθος: 30 - 40 χιλ.

*Διαθέσιμα σε διαφορετικά χρώματα

Copyright © All rights reserved | Vilec S.A.

Copyright © This website is made by Kos/Del